Tietosuojaseloste

Kolin Kangastus tietosuojaseloste

Päivitetty 04.01.2022

1. Rekisterinpitäjä
Kolin Kangastus
Kotaniementie 12, 83960 Koli
Y-tunnus: 3164613-8
Puh: 050 057 6946

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Paavo Mujunen
Postiosoite: Kotaniementie 12, 83960 Koli
Sähköposti: paavo.mujunen@hotmail.com

3. Rekisterin nimi
Kolin Kangastuksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • Lakisääteinen velvoite
 • Sopimus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjänoikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja tilausten käsittelyssä perustuen sopimukseen (tilaus).

5. Rekisterin tietosisältö
Tilausten käsittelyä varten Käsittelemme seuraavia henkilötietoja sopimukseen perustuen:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Paikkakunta
 • Maa
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio
 • Organisaation osoitetiedot
 • Asiakas- ja tilaushistoria
 • Yhteysloki

Henkilötiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen ajan, tästä pidemmässä säilytyksessä noudatetaan lakisääteisiä velvoitteita, rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.


6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joidenkäyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin yhteystietoihin.

Kolin Kangastuksen asiakasrekisteri:
Paavo Mujunen
paavo.mujunen@hotmail.com

6.1 Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot

6.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

6.3 Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

6.4 Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6.5 Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

6.6 Käsittelyn rajoittaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

6.7 Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.
 • Tarjottujen palveluiden käytön aikana luovutettuna.
 • Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat

mittaus ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivatasettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä, markkinointi ja analytiikka tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Pääsääntöisesti Henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. Tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin ilman, että asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa. Tietoja luovutetaan viranomaisille lakien ja asetuksten niin edellyttäessä, ja informoimme asiakasta tästä, mikäli se on lain puitteissa sallittua.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan Kolin Kangastuksen verkkokauppajärjestelmässä.

11. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja säilytetään vain tarvittava aika joka niiden käyttötarkoitukselle on, tai kuten sopimus tai laki vaatii, (rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa luku 2, 10 § määritellyn ajan 10 vuotta). Tarpeeton tieto poistetaan rekistereistä.

12. Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä yleisesti hyväksyttyjen teknisten keinojen avulla. Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan niillä, joiden työtehtävät edellyttävät näihin rekisterin tietoihin pääsyä. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita. Rekisterinpitäjä tiedottaa mahdollisesta tietomurrosta välittömästi kaikille asianosaisille sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tietosuojaselosteen viimeisin muutospäivä on aina ilmoitettu. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, mukaan lukien lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset, milloin tahansa ilmoittamatta tästä etukäteen. Rekisteröity on vastuussa siitä, että hän tutustuu kulloinkin voimassa olevaan Tietosuojaselosteeseen.

14. Automatisoitu päätöksen teko
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.