Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Kiitos varauksestasi. Tervetuloa lomalle Kolin Kangastukseen! 

Kolin Kangastus noudattaa lomamökkien varaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja:

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut varaamastaan lomamökistä ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Ennakkomaksu ja loppusuoritus tulee maksaa laskussa mainittuihin eräpäiviin mennessä. 

Mikäli asiakas joutuu perumaan varauksensa, tehdään se Kolin Kangastukselle kirjallisesti. Ennakko -tai loppumaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita automaattisesti varauksen peruuttamista, eikä vapauta näin ollen varaajaa näistä peruutusehdoista.

Mikäli varaus tehdään yli 6 viikkoa ennen vuokrausajankohtaa, lähetetään asiakkaalle lasku kahdessa osassa: ennakkomaksu 30 % vuokrasta ja loppulasku 70 % vuokrasta (eräpäivä 21 vrk ennen loman alkua). Viime hetken varauksista (majoituksen alkuun vähemmän kuin 6 viikkoa) peritään kaikki maksut välittömästi. Ellei laskua makseta eräpäivään mennessä, on Kolin Kangastuksella oikeus perua varaus.

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

PERUUTUKSET

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti). Peruutus kuitataan Kolin Kangastukselta vastaanotetuksi vastaamalla asiakkaan viestiin. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Kolin Kangastukselle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

KOLIN KANGASTUKSEN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voimme irtisanoa sopimuksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Kolin Kangastukselle maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

VAHINKOJEN KORVAUS

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon.

HENKILÖMÄÄRÄ/ OLESKELU MOKILLÄ

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. 

MAHDOLLISET VALITUKSET

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan omistajalle. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida. 

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA LOMAKOHTEEN LUOVUTUS LÄHTÖPÄIVÄNÄ

Avaimen saa käyttöön tulopäivänä klo 16 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä, jos ei toisin sovita.

Loma-asunnon kadotetuista avaimista vastaa asiakas. Uusien lukkojen asennuksesta ja avaimien teettämisestä aiheutuvista kuluista vastaa asiakas.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Loma-asunnon siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas, mikäli ei ole maksettu etukäteen loppusiivousta. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti.

Riitatilanteet
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riitatilanteet keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riitatilanteet ratkaistaan oikeusteitse siinä käräjäoikeudessa, joka käsittelee alueen sopimuksiin liittyvät riitatapaukset. 

Oikeus hintojen muutokseen
Kolin Kangastus varaa oikeuden oikaista verkkokaupan hintatiedoissa olevia virheitä ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Kolin Kangastuksella on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Huom!
Poikkeus ehtoihin: Mikäli Suomessa tulisi matkustusrajoituksia, vallitsevan covid-19 tilanteen 
johdosta, palautamme maksetut vuokrat takasin.